marți, 27 octombrie
ANPC auditat de Curtea de Conturi a României
De Petruța Gromucz - luni, 12 octombrie în categoria Economic
29

Distribuie pe rețelele de socializare

Curtea de Conturi a României a realizat un audit al performanței la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Conform comunicatului postat pe site-ul principial al Curții, în cadrul auditului s-a urmărit activitatea desfășurată în cadrul instituției începând cu anul 2015, mai exact a fost evaluat modul în care a fost desfășurată protecția consumatorilor. La sfârșitul auditului s-a hotărât că este posibilă o îmbunătățire a politicii și a programelor care privesc drepturile consumatorilor și că pot fi aduse îmbunătățiri asupra activităților desfășurate în cadrul ANPC, astfel încât valoarea instituției și a celorlalte entități implicate în proces să fie în permanentă creștere.

În urma controlului realizat, s- a descoperit că activitatea ANPC s-a desfășurat cu unele deficiențe. Din această cauză au apărut blocaje și întârzieri în activitatea instituției, dar și dificultăți în îndeplinirea atribuțiilor legale. 

Între anii 2015 și 2019 au fost aplicate de către ANPC amenzi în valoare de 376 de milioane de lei. Din această sumă, mai exact 76 de milioane de euro, au fost realizate încasări doar în proporție de 20%. Concluzia acestei situații este că cele două instituții responsabile pe circuitul aplicare amenzi-încasare, mai exact ANPC și ANAF, nu au realizat monitorizarea corectă a procesului.  Deoarece colaborarea celor două instituții a fost una slabă, ANPC nu deține o evidență clară a procesului. 

Un alt lucru vizat de auditori a fost situația Laboratorului de analize și încercări în domeniul alimentar CNIEP Larex, care a fost preluat de ANPC prin fuziune în luna ianuarie a anului 2019.  Odată ce a fost preluat de ANPC, laboratorul a pierdut acreditarea RENAR, iar analizele nu au mai putut fi efectuate. Acest lucru a condus spre nerealizarea de venituri la bugetul statului. Așadar, ANPC  nu a reușit să utilizeze dotările și resursele laboratorului, ceea ce înseamnă că fondurile publice au fost pierdute. 

Conform comunicatului, „în urma misiunii de audit s-a constatat faptul că cele mai multe acțiuni de control ale ANPC au fost realizate la vânzători (65%) și la prestatorii de servicii (28%), iar cele mai puține s-au desfășurat la importatori (0,76%) și producători (1,2% din totalul operatorilor economici).Aceasta în condițiile în care importurile României de bunuri și servicii au reprezentat, în anul 2018, 44,6% din PIB. În concluzie, dat fiind faptul că ANPC nu a realizat o bază de date care să conțină operatorii economici grupați pe criterii specifice, precum domenii de activitate, canalele de vânzare folosite, cifră de afaceri, în funcție de care să fie definite criterii de selecție a acelor operatori care să facă obiectul controalelor ANPC, nu se poate determina eficacitatea controalelor desfășurate.” 

Eficacitatea acestor controale nu poate fi determinată deoarece ANPC nu a realizat o bază de date cu operatorii economici grupați pe criterii specifice. 

O altă concluzie a auditului face referire la lipsa activității instituției din mediul on-line, mai exact cea de de pe site-ul principal. ANPC nu a creat o secțiune distinctă pentru situațiile de criză, precum criza cu care se confruntă țara noastră în acest moment. Astfel, consumatorii nu au fost îndrumați asupra achiziționării diferitelor pachete turistice care nu au mai putut fi efectuate, asupra recuperării sumelor achitate pentru transportul aerian care a fost blocat sau asupra atenționării cu privire la anumite produse care puteau fi contrafăcute.

Auditorii au analizat și procesul de remunerare al angajaților instituției și au constat că „ANPC nu a elaborat o strategie de răspuns la situații de criză, pe site-ul instituției nefiind creată o secțiune distinctă COVID-19 care să cuprindă informații actualizate. Prin aceasta, consumatorii puteau fi îndrumați în situații specifice: achiziționarea diferitelor pachete turistice pentru sejururi care nu mai pot fi efectuate din cauza limitărilor de circulație impuse, recuperarea sumelor achitate pentru transport aerian care nu se mai poate efectua, atenționări cu privire la anumite produse, precum echipamente de protecție, dezinfectanți, astfel încât aceștia să poată identifica produsele contrafăcute.”

Pentru îmbunătățirea activității entității, Curtea de Conturi a recomandat elaborarea unei „strategii convergente privind activitatea de protecție a consumatorilor, care să asigure o viziune de ansamblu asupra acțiunilor și mecanismelor ce trebuie implementate de către instituțiile cu atribuții în domeniu”. De asemenea, Curtea de Conturi recomandă îmbunătățirea activității instituției prin încheierea unor protocoale de colaborare cu celelalte autorități de supraveghere a pieței la nivel național. Acest lucru ar putea eficientiza acțiunile de supraveghere a pieței și ar putea împiedica  comercializarea și vânzarea produselor neconforme care pot pune în pericol viața sau sănătatea consumatorilor. 

 

Distribuie pe rețelele de socializare

Alte știri