joi, 22 octombrie
Tinerii sunt tot mai interesați de proiectele europene
De Petruța Gromucz - marți, 06 octombrie în categoria Economic
19

Distribuie pe rețelele de socializare

Proiectul „Innotech Student” a avut mare succes. Ministerul Fondurilor Europene a anunțat că au fost depuse 351 de cereri de finanțare. Cereile depuse însumează 685 de milioane de euro, ceea ce înseamnă că valoarea cererilor a depășit bugetul apelului cu 3.400%, care este de 20 de milioane de euro.

„Am constatat cu bucurie interesul major al studenților față de acest apel de proiecte prin care sunt încurajați să intre pe drumul antreprenoriatului. Sunt convins că finanțările europene schimbă în bine viețile românilor și pun cărămizi importante la construcția României viitorului. Țara noastră s-a angajat pe drumul ireversibil al dezvoltării iar interesul foarte mare pentru contractarea de finanțări în cadrul acestui apel însemnă nu numai înființarea de noi societăți comerciale și crearea de locuri de muncă, dar și construcția unei noi mentalități antreprenoriale în rândul tinerilor studenți”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș.

În funcție de valoarea granturilor de care viitori antreprenori vor beneficia, aceștia trebuie să creeze de la 2 până la 5 locuri de muncă. Valoarea maximă a ajutorului de minimis pentru fiecare întreprindere va fi direct proporțională cu numărul de locuri de muncă create. Ajutorul de minimis de cel mult 40.000 de euro va fi primit de întreprinderile care creează cel puțin două locuri de muncă, iar cel între 40.000 și 60.000 de euro va fi primit de întreprinderile care creează minim 3 locuri de muncă. Întreprinderile care creează cel puțin 4 locuri de muncă vor primi ajutor cuprins între 60.000 și 80.000, iar cele care creează minim 5 locuri, vor primi granturi cuprinse între 80.000 de euro și 100.000 de euro.

Fiecare proiect finanțat va viza un grup țintă din care vor face parte 300 de tineri.

Studenții care sunt înmatriculați cel puțin în anul 2 de studii de licență, doctoranzii în ciclul de studii universitare de doctorat și cursanții înmatriculați la nivelul instituțiilor de învățământ superior în cel puțin anul 2 de studiu,  pot deveni antreprenori pe bani europeni. 

Afacerile vor fi selectate de administratorii de schemă de antreprenoriat, entitățile care au depus proiecte în cadrul apelului, precum:

 • Instituții de învățământ superior publice și private, acreditate;
 • Școli doctorale și graduale cu personalitate juridică, inclusiv parteneriate între acestea și sectorul privat/ centre de CDI;
 • Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei Române;
 • Academia Română;
 • Asociații profesionale;
 • Camere de comerț și industrie;
 • Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială;
 • Furnizori de formare profesională continuă autorizați, publici și privați;
 • Organizații sindicale și patronate;
 • Membri ai Comitetelor Sectoriale și Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;
 • ONG-uri;
 • Parteneriate între aceste entități.

 

Apelul „Innotech Student” finanțează etapele necesare implementări proiectelor. Există două etape de implementare, după cum urmează:

Etapa I de implementare: Organizarea și derularea programe de învățare prin experiență practică, furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională axate pe dobândirea și formarea de competențe antreprenoriale, inclusiv prin întreprinderea simulată în sectoarele economice identificate conform Strategiei Naționale de Competitivitate sau din domeniile identificate în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare adresate studenților (ISCED 4-8)

 • Campanie de informare a publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri sprijinite în cadrul proiectului;
 • Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială;
 • Derularea programului de formare antreprenorială;
 • Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului;
 • Organizarea și derularea activităților de  tip întreprinderi simulate;
 • Efectuarea de stagii de practică;
 • Furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri;
 • Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului.

 

Etapa II de implementareAcordarea de sprijin financiar (micro-granturi) pentru deschiderea unei afaceri

 • Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor pentru implementarea planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului;
 • Monitorizarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate;
 • Asigurarea sustenabilității.

 În luna martie a anului viitor, lista proiectelor finanțate în cadrul apelului și a administratorilor de schemă selectați, va fi publicată de Ministerul Fondurilor Europene. Ulterior, administratorii vor selecta tinerii care vor beneficia de pregătire în domeniul antreprenoriatului.

Programele de sprijin pentru studenții ale căror afaceri au fost alese  vor fi derulate în primele trei luni ale anului viitor, implementarea urmând să aibă loc în perioada aprilie 2022 – marie 2023.

Distribuie pe rețelele de socializare

Alte știri