sâmbătă, 24 octombrie
Calendarul alegerilor parlamentare din 6 decembrie 2020
De Daiana Toma-Cioran - marți, 29 septembrie în categoria Administrație
35

Distribuie pe rețelele de socializare

Autoritatea Electorală Permanentă a adoptat Hotărârea nr. 15 din 25 septembrie 2020 privind desemnarea reprezentanților Autorității Electorale Permanente în birourile electorale de circumscripție constituite la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie a.c. Astfel, în Maramureș, reprezenantul AEP în Biroul electoral de circumscripție este Grigoraș Ioan-Radu. 

Guvernul României a adoptat Hotărârea pentru  aprobarea calendarului acțiunilor  din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera DEputaților din anul 2020. 

Calendarul alegerilor parlamentare arată astfel: 

1 octombrie 2020- Completarea birourilor electorale de circumscripție cu partidele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care au ca membri cel puțin 7 senatori sau 10 deputați sau care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior, în ordinea numărului de deputați și de senatori

2 octombrie 2020- Actualizarea Registrului electoral cu datele din cererile de înscriere în Registrul electoral cu adresa din străinătate cu opțiunea pentru votul la secția de votare

6 octombrie 2020- Prezentarea la Biroul Electoral Central a listei de membri cuprinzând un număr de cel puțin 15% din numărul total al cetățenilor care, la ultimul recensământ, s-au declarat ca aparținând minorității respective

7 octombrie 2020- Depunerea listelor de candidați și a candidaturilor independente pentru Senat și Camera Deputaților în circumscripția electorală pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării 

-Depunerea listelor de candidați ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale pentru toate circumscripțiile electorale

9 octombrie 2020- Admiterea sau respingerea candidaturilor

                                -Înregistrarea la Tribunalul București a unuia dintre exemplarele fiecărei propuneri de candidatură restituite de biroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, respectiv de către Biroul Electoral Central

18 octombrie 2020- Constatarea rămânerii definitive a candidaturilor pentru circumscripția electorală pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării Constatarea rămânerii definitive a candidaturilor organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale pentru toate circumscripțiile electorale

19 octombrie 2020- Comunicarea listelor de candidați și a candidaturilor independente către Biroul Electoral Central

  • Aducerea la cunoștința publică a datei, locului și orei tragerii la sorți în vederea stabilirii ordinii în care se tipăresc numele candidaților pe buletinele de vot care vor fi folosite în circumscripția electorală pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării
  • Comunicarea candidaturilor la nivel național ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale către toate birourile electorale de circumscripție

20 octombrie 2020- Adoptarea deciziei prin care se dispune prefectului municipiului București întocmirea machetelor buletinelor de vot care vor fi folosite în circumscripția electorală pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării

  • Stabilirea ordinii în care se tipăresc numele candidaților pe buletinul de vot pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării

22 octombrie 2020- Transmiterea către Autoritatea Electorală Permanentă a machetei fiecărui tip de buletin de vot pentru circumscripția electorală pentru românii cu domiciliul sau reședința în afara țării, în vederea avizării conforme a acestora

  • Depunerea listelor de candidați și a candidaturilor independente pentru Senat și Camera Deputaților în circumscripțiile electorale din țară
  • Depunerea la primarul unității administrativ-teritoriale de reședință a cererii de înscriere în Registrul electoral cu adresa de reședință din țară

25 octombrie 2020- Aducerea la cunoștința publică a copiei machetei fiecărui tip de buletin de vot pentru circumscripția electorală pentru românii cu domiciliul sau reședința în afara țării

27 octombrie 2020- Stabilirea și depunerea semnelor electorale la Biroul Electoral Central

  • Formularea de solicitări către posturile de radiodifuziune și de televiziune publice și private sau, după caz, studiourilor teritoriale ale acestora

28 octombrie 2020- Completarea birourilor electorale de circumscripție din țară cu reprezentanții partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice și alianțelor electorale care participă la alegeri, altele decât cele care au ca membri cel puțin 7 senatori sau 10 deputați sau care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior

1 noiembrie 2020- Imprimarea buletinelor de vot prin corespondență pentru circumscripția electorală pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării

3 noiembrie- Comunicarea listelor de candidați și a candidaturilor independente către Biroul Electoral Central

4 noiembrie 2020- Centralizarea numărului de candidaturi definitive depuse de către partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și de către candidații independenți

6 noiembrie 2020- ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE

9 noiembrie 2020- Aducerea la cunoștință publică a copiei machetei fiecărui tip de buletin de vot pentru circumscripțiile electorale din țară

16 noiembrie 2020- Comunicarea propunerilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare privind sediile secțiilor de votare din străinătate către Autoritatea Electorală Permanentă

  • Desemnarea președintelui oficiului electoral și a locțiitorului acestuia

17 noiembrie 2020- Comunicarea numelor și prenumelor reprezentanților partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri în oficiile electorale

1 decembrie 2020- Depunerea cererilor de acreditare a delegaților partidelor politice la birourile electorale de circumscripție

3 decembrie 2020- întocmirea și tipărirea listelor electorale permanente, în două exemplare

3 decembrie 2020, ora 24,00- Depunerea sau livrarea plicurilor exterioare conținând documentele de vot prin corespondență la sediile birourilor electorale pentru votul prin corespondență

5 decembrie 2020, ora 7,00: ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE

6 decembrie 2020, ora 6,00- Verificarea de către președintele biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri și, după caz, a persoanelor acreditate, a urnelor de vot, a listelor electorale, a buletinelor de vot și a ștampilelor electorale Consemnarea în fiecare proces-verbal de consemnare a rezultatului votării a numărului persoanelor înscrise în listele electorale permanente, a numărului pachetelor de buletine de vot, separat pentru Senat și Camera Deputaților, precum și a numărului ștampilelor cu mențiunea „VOTAT” Închiderea și sigilarea urnelor de vot prin aplicarea ștampilei de control a secției de votare

6 decembrie 2020, ora 7,00- ÎNCEPEREA VOTĂRII

6 decembrie 2020, ora 21,00- ÎNCHEIEREA VOTĂRII

6 decembrie 2020, după ora 21,00- Desigilarea urnelor de vot, desigilarea plicurilor interioare și numărarea voturilor prin corespondență

7 decembrie 2020, ora 21,00- Predarea către biroul electoral de circumscripție, respectiv oficiul electoral sau misiunea diplomatică ori consulatul României din țara în care a fost organizată secția de votare a dosarelor, sigilate și ștampilate, cuprinzând rezultatele votării în secția de votare, însoțite de listele electorale utilizate la secția de votare respective

8 decembrie 2020, ora 24,00- Formularea de cereri pentru anularea alegerilor dintr-o secție de votare sau circumscripție electorală

10 decembrie 2020- Soluționarea cererii de anulare a alegerilor

11 decembrie 2020- Contestarea la Înalta Curte de Casație și Justiție a deciziei Biroului Electoral Central privind soluționarea cererii de anulare a alegerilor

13 decembrie 2020- Soluționarea contestației împotriva deciziei Biroului Electoral Central privind soluționarea cererii de anulare a alegerilor.

Distribuie pe rețelele de socializare

Alte știri