luni, 19 octombrie
Fonduri Europene 2020 pentru firme
De Petruța Gromucz - marți, 29 septembrie în categoria Economic
33

Distribuie pe rețelele de socializare

Fondurile Europene pentru întreprinderile mici și mijlocii POR 2.2-IMM a avut o scădere a pragului minim de finanțare nerambursabilă. Ministerul Lucrărilor Publice a scăzut pragul minim de la 2 milioane de euro, la 1,5 milioane de euro. Acest lucru va face ca accesul firmelor la finanțare să fie mult mai facil, deoarece odată cu scăderea pragului minim, scade și contribuția proprie minimă a patronului.  Firmele mici și mijlocii vor avea la dispoziție o lună pentru depunerea cererilor  de finnanțare, respectiv între perioada 30.10.2020, ora 12.00 și 31.11.2020, ora 12.00. Cererile vor trebui depuse în sistemul MySMIS 2014.

„Valoarea finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de minimum 1.500.000 euro și maximum 6.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro, valabil la data lansării apelului de proiecte” - prevede ordinul oficial.

Inițial, într-un proiect de ghid al solicitantului, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, stabilise o limită de finanțare nerambursabilă de minim 2 milioane de euro și maxim 6 milioane de euro. 

Banii vor fi disponibili în aproape toată țara, Bucureștiul și județul Ilfov fiind excepție,  iar bugetul total al schemelor de minimis și de ajutoare de stat, va fi de 150 de milioane de euro. Va exista și posibilitatea de suplimentare ulterioară.

Sprijinul va fi concretizat prin ajutorul de minimis, care va atinge maximul de 200.000 de lei pe proiect, cu intensitate 100%, și de ajutorul stat regional, cu o limită de 6 milioane de euro, din care va fi scăzut ajutorul de minimis.

Pentru ca fondurile europene POR 2.2-IMM să poată fii accesate, există câteva condiții pe care firmele trebuie să le îndeplinească:

 • să fie firme mici sau mijlocii. Pot fi societăți sau societăți cooperative care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural. 
 • în cei 2 ani anteriori depunerii cererii de finanțare firmele NU au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul și oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul.
 • investiția finanțată prin ajutor de stat regional trebuie menținută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea investițiilor. Această condiție nu împiedică înlocuirea unei instalații sau a unui echipament care a devenit depășit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiția ca activitatea economică să fie menținută în regiunea în cauză pentru perioada minimă relevantă.
 • să fi desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral și să fi înregistrat profit din exploatare (> 0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
 • la data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibil(e) (clasa CAEN), vizat(e) de investiție, înscris(e) ca obiect de activitate, indiferent dacă acesta/acestea reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii;
 • la data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibil(e) (clasa CAEN), vizat(e) de investiție, autorizat(e) la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului, cu excepția situației în care investiția pentru care se solicită finanțare presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiției.
 • la depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), cu excepția cazului în care prin cererea de finanțare se propune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizării investiției;
  proiectul trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale. Este opțională includerea în proiect a investițiilor în active necorporale;
 • proiectul care implică execuția de lucrări de construcție, indiferent dacă acestea se supun sau nu autorizării, în condițiile legislației în vigoare, trebuie să nu mai fi beneficiat de finanțare publică, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, pentru același tip de activități - construcție/extindere - realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare;
 • perioada de realizare a activităților proiectului, după semnarea contractului de finanțare, nu depășește data de 31 decembrie 2023.

 

Domeniile eligibile la fondurile europene POR 2.2-IMM, sunt vaste și cuprind o multitudine de activități. Producția de țesături, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte,fabricarea produselor farmaceutice de bază, fabricarea varului și ipsosului, lucrările de construcții ale drumurilor și autostrăzilor, activitățile de alimentație sau activitățile de consultanță în tehnologia informației sunt doar câteva dintre domeniile eligibile pentru accesarea fondurilor. 

Sursă: StartUp Cafe

Distribuie pe rețelele de socializare

Alte știri