duminică, 04 decembrie
Consiliul Local Baia Mare: Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 100 milioane lei a trecut
De Daiana Toma-Cioran - miercuri, 21 iulie în categoria Actualități
282

Distribuie pe rețelele de socializare

Astăzi, 21 iulie 2021, de la ora 10:00, a avut loc o nouă Ședință Ordinară a Consiliului Local Baia Mare. Prezenți la ședință au fost 20 de consilieri locali din numărul total de 23. 

Ședința Consiliului Local Baia Mare a început cu declarațiile primarului Cătălin Cherecheș, care a ținut să menționeze câteva aspecte legate de creditul care urmează a fi contractat, în valoare de 100 de milioane de lei. 

Acest credit a fost contractat acum câțiva ani (...) Am reașezat ordinea și prioritățile pe care trebuie să le finanțăm cu acest credit. Mi-am asumat ca primul lucru pe care o să-l finanțăm cel mai intens o să fie ștrandul municipal. În discuțiile pe care le-am avut cu Consiliul Județean Maramureș și cu președintele CJ, Ionel Bogdan, am stabilit următorul lucru: Municipiul Baia Mare împreună cu Consiliul Județean, împreună cu orașul Baia Sprie și cu comuna Dumbrăvița, pe un teren aparținând comunei Dumbrăvița vom dezvolta o bază de agrement de mari dimensiuni formând și instituind o societate comercială pentru a putea beneficia de fondurile externe nerambursabile pentru acest domeniu, dar o societate comercială care are acționariat public trebuie să plătească 50% cofinanțare. Asta înseamnă 15-20-25 de milioane de euro cofinanțare pe care ne-o asumăm, noi, Primăria Municipiului Baia Mare, Consiliul Județean, primăria Baia Sprie, primăria Dumbrăvița. Acesta este un proiect amplu, care se poate întâmpla peste 5 ani. Tot din acest pachet de finanțare este și zona de depozitare a deșeurilor vegetale, respectiv voluminoase. La sfârșitul acestei săptămâni se vor inaugura și cele 200 de puncte de colectare îngropate””, a declarat edilul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș.

Ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind schimbarea preşedintelui de şedinţă pentru ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare din data de 21.07.2021- retras de pe ordinea de zi

2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă- 20 de voturi pentru, proiectul a trecut.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi indicatorii tehnico-economici în faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii: „Centru de gestionare a deşeurilor inerte şi vegetale” în municipiul Baia Mare - 20 de voturi pentru, proiectul a trecut.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea în asociere cu Consiliul Judetean Maramureș a obiectivului de investiții „Pasaj Clubul Văcarilor (Baia Mare -Recea)”- 20 de voturi pentru, proiectul a trecut.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea în asociere cu Consiliul Județean Maramureș a obiectivului de investiții „Pasaj Italsofa (Baia Mare –Groși)”- 20 de voturi pentru, proiectul a trecut.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării operațiunilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a terenurilor neconstruite și a imobilelor ce au avut destinaţie industriala, situate în intravilanul Municipiului Baia Mare, fosta Platformă Industrială 3 Cuprom precum şi zona delimitată de strada Electrolizei, strada Oborului și strada Forestierilor, str.Eliberarii, str. Vasile Lucaciu după pasajul CFR-  15 voturi pentru și 5 abțineri, proiectul a trecut.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării operațiunilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a terenului, situat în Municipiul Baia Mare, strada Minerilor, nr. 13- retras de pe ordinea de zi.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2021- 13 voturi pentru, proiectul a trecut.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut intern in valoare de 100 milioane lei pentru realizarea unor investiții publice de interes local- 15 voturi pentru, 4 voturi împotrivă, proiectul a trecut.

Bogdan Hodorogea, consilier local: „Acest credit va fi plătit de către locuitorii Baii Mari, și nu numai de ei, ci și de copiii acestora, probabil și nepoții acestora”.

Doru Dăncuș, consilier local: „Municpiul Baia Mare nu trebuie neapărat să facă investiții care să aducă profit, noi trebuie să facem în așa fel încât băimărenii să aibă o viață mai bunp. Să crească calitatea vieții, să avem investiții în educație, în domenii de interes pentru băimăreni”. 

Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare: „Sunt trei obiective mari, iar două aduc mari profituri. Platformele îngropate de colectare a deșeurilor prin care vom scoate Societatea Drusal din Baia Mare ca și operator, pentru că nu va mai avea de unde să-și ia gunoiul și vom genera prin SPAU un serviciu un serviciu de gestiune a salubrizării menajere. Al doilea lucru este platforma de depozitare a deșeurilor inerte și vegetale, care este un generator de venituri. Completarea acestei platforme este o stație de sortare care reduce la 20%  cantitatea de deșeuri pe care Baia Mare vrea să le depună la Fărcașa. Și în al treilea rând, mai avem ștrandul, unde trebuie plătit”. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru introducere teren în intravilanul municipiului baia mare, parcelare, realizare ansamblu de locuințe si dotări-servicii aferente, amenajari incinte, imprejmuiri, racorduri si branșamente utilități generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Valea Borcutului nr. F.N. identificat prin C.F. 102097 Baia Mare, nr. cad. 102097 iniţiator: Bulzan Dumitru Gheorghe-  17 voturi pentru și 3 abțineri, proiectul a trecut.

11 .Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii unui Studiu de Oportunitate în vederea vânzării prin licitatie publică, a terenurilor identificate prin CF 127510 Baia Mare, nr. cadastral 127510, CF 127512 Baia Mare, nr. cadastral 127512, CF 60588 Baia Mare, nr. cadastral 60588, în suprafață totală de 389354 mp, având categoria de folosință pășune, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situate în extravilan- retras de pe ordinea de zi.

12. Proiect de hotărâre privind însușirea propunerilor de concesionare depuse de către SC Edilmarc –Stradeb SRL respectiv SC Agramix LT SRL și aprobarea întocmirii unui Studiu de Oportunitate în vederea concesionării prin licitație publică, a terenurilor identificate prin CF 126596 Baia Mare, nr. cadastral 126596, CF 126597 Baia Mare, nr. cadastral 126597, CF 126594 Baia Mare, nr. cadastral 126594, în suprafață totală de 9331 mp, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situate în extravilan- 20 de voturi pentru, proiectul a trecut.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Asociatia Rotaract Baia Mare, Municipiul Baia Mare, Direcţia de Asistenţă Socială şi Serviciul Public Ambient Urban, în vedere realizării unui loc de joacă incluziv pentru copiii cu dizabilităţi-  20 de voturi pentru, proiectul a trecut.

14. Proiect de hotărâre privindmmandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să angajeze apărător, care să asigure consultanță juridică/asistență de specialitate și care să reprezinte interesele Municipiului Baia Mare/ale Primarului Municipiului Baia Mare/ale Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în toate fazele procesuale, în litigiile ce derivă din raporturile juridice deduse judecăţii formulate de către SC DRUSAL S.A., împotriva autorităţii publice locale, în dosar nr. 1241/100/2021- 17  voturi pentru, 1 împotrivă și 2 abțineri, proiectul a trecut.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local pe anul 2021 a cultelor religioase recunoscute conform legii din municipiul Baia Mare, în baza Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Baia Mare-  17 voturi pentru și 2 abțineri, proiectul a trecut.

16. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 27 mp, situat în Baia Mare, str. Aviatorilor nr. 3A ocupat de extindere la cabinetul de avocatură, proprietatea numitei Petran Manuela-Adela- 19  voturi pentru, proiectul a trecut.

17 .Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 11 mp, situat în Baia Mare, Aleea Nouă nr. 2A, în vederea concesionării- 19  voturi pentru, proiectul a trecut.

18. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 12 mp, aferent extindere apartament, situat în Baia Mare, str. Păltinișului, nr. 64/3, aflat în proprietatea domnului Șimon Vasile Muntean- 19 voturi pentru, proiectul a trecut.

19. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezmembrare, identificare cadastrală și actualizare date a imobilului construcție administrativ-socială și teren în suprafaţă de 165 mp, situat în Baia Mare, str. Andrei Mureșanu, nr. 18- 18  voturi pentru și o abținere, proiectul a trecut. 

20. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 876 mp, situat în Baia Mare, Str. Valea Borcutului- 19 voturi pentru, proiectul a trecut.

21. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale de alipire şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 22 mp, în vederea concesionării pentru extindere cabinet stomatologic, situat în Baia Mare, str. Gheorghe Bilașcu nr. 5/2- 16 voturi pentru și 3 abțineri, proiectul a trecut.

22. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 64mp, teren ocupat de închidere terasă și recompartimentare interioară, situat în Baia Mare Aleea Dobrogei, nr. 26- 4 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 14 abțineri, proiectul nu a trecut.

23. Proiect de hotărâre privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață totală de 575 mp, aferent unui tronson al străzii Frumușeaua, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare- 19 voturi pentru, proiectul a trecut.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere prin act aditional la contractul de închiriere încheiat cu Partidul Național Liberal -Filiala Maramureș pentru spațiul situat pe B-dul București nr. 4, Baia Mare- 18 voturi pentru, proiectul a trecut.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere prin act adițional la contractul de închiriere încheiat cu Partidul Social Democrat, Organizația Județeană Maramureș-pentru spațiul situat pe B-dul București, nr. 5, Baia Mare- 19 voturi pentru, proiectul a trecut. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere prin act adițional la contractul de închiriere încheiat cu Partidul Mișcarea Populară –Organizația Județeană Maramureş, pentru spațiul din Piața Libertății, nr. 15 -clădirea M 3, Baia Mare- 18 voturi pentru, proiectul a trecut.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere prin act aditional la contractul de închiriere încheiat cu Uniunea Salvati Romania-Filiala Judeteana Maramures pentru spațiul situat in Piata Libertatii, nr. 15, clădirea M3, Baia Mare- 18 voturi pentru, proiectul a trecut.

Distribuie pe rețelele de socializare

Alte știri

Bugetul pentru etapa a treia din programul Rabla pentru electrocasnice s-a epuizat în mai puțin de un minut

Daiana Toma-Cioran - dec. 10, 2021
Bugetul alocat pentru a treia etapă a programului „Rabla pentru Electrocasnice”, sesiunea de ...
economie România 2021 Rabla

Președintele României, Klaus Iohannis: „Autorităților nu le este ușor să adopte măsuri care restrâng exercițiul unor drepturi și libertăți fundamentale”

Daiana Toma-Cioran - dec. 10, 2021
Autorităților nu le este niciodată ușor să adopte măsuri care restrâng exercițiul unor drepturi ...
pandemie Covid-19 Sars-CoV-2 măsuri

Taxele pentru mașinile poluante ar putea fi mărite: „Degeaba investim, dacă înmatriculările la cele vechi sunt la liber”

Daiana Toma-Cioran - dec. 9, 2021
În țara noastră sunt înmatriculate mai multe mașini second hand, în comparație cu cele noi, ...
taxe impozit majorări Ministrul Mediului

Va fi realizată o piață tradițională și în localitatea Bogdan Vodă

Daiana Toma-Cioran - dec. 9, 2021
În ședința de ieri, aleșii județeni au acordat vot favorabil hotărârii prin care Consiliul ...
Consiliul Județean Maramureș CJMM 2021

Gheorghe Șimon, deputat PSD: „Pensiile speciale, minciuna preferată a USR-iștilor”

Daiana Toma-Cioran - dec. 8, 2021
Pensiile speciale, tema preferată a USR-iștilor! În frunte cu Cioloș, aceștia își închipuie că ...
Deputat Maramureș Gheorghe Șimon Putere

În 2022 bugetarii vor primi din nou vouchere de vacanță

Daiana Toma-Cioran - dec. 3, 2021
Proiectul de Ordonanță de Urgență pentru acordarea de vouchere a fost pus în dezbatere publică. ...
România 2022 vouchere bugetari

Guvernul vrea să adopte bugetul de stat pentru 2022 până pe 24 decembrie

Daiana Toma-Cioran - dec. 3, 2021
Prim-ministrul Nicolae Ciucă a declarat la începutul ședinței de Guvern, că bugetul de stat ...
Guvern premier pim-ministru Nicolae Ciuca

PNDR: Evaluarea cererilor de finanțare depuse în cadrul submăsurilor pentru instalarea tinerilor fermieri și dezvoltarea fermelor mici a fost finalizată

Petruța Gromucz - nov. 25, 2021
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a anunțat finalizarea evaluării cererilor de ...
fermieri ferme finanțare cereri de finanțare

ONG-urile și instituțiile de învățământ pot aplica pentru granturi de până la 15.000 de dolari în cadrul Programului anual de finanțări al Ambasadei SUA la București!

Petruța Gromucz - nov. 23, 2021
Ambasada Statelor Unite ale Americii la București, Biroul de Diplomație Publică, a anunțat ...
fonduri instituții de învățământ ONG granturi

A fost semnat contractul pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate a obiectivului de investiții ”Variantă de ocolire Baia Mare”

Petruța Gromucz - nov. 19, 2021
A fost semnat contractul pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate a obiectivului de ...
varianta ocolitoare studiu de fezabilitate drumuri CJMM

Vor fi operate zboruri externe regulate de pe Aeroportul Internațional Maramureș

Petruța Gromucz - nov. 17, 2021
Potrivit unui comunicat publicat de președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, ...
zboruri externe Maramureș aeroport noi zboruri

Peste 105 milioane de lei pentru servicii socio-educaționale, modernizarea infrastructurii rutiere și sprijinirea mediului de afaceri, prin POR

Petruța Gromucz - nov. 16, 2021
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a anunțat semnarea a 25 de noi ...
POR finanțare dezvoltare contracte de finanțare

POIM: Finanțare în valoare de 18 milioane de lei pentru Spitalul Județean de Urgență “Dr. Constantin Opriș”

Petruța Gromucz - nov. 15, 2021
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a transmis în acest weekend semnarea a 37 noi ...
Baia Mare finanțare Spitalul Județean ,,Dr. Constantin Opriș” MIPE

Au fost aprobate primele documente pentru demararea PNRR. România va beneficia de prefinanțarea de 3,8 miliarde de euro până la finalul anului

Petruța Gromucz - nov. 12, 2021
Guvernul a adoptat în 10 noiembrie 2021, două memorandumuri prin carea mandatat Ministerul ...
PNRR România memorandum Guvern

Expoziție itinerantă ,,Din zestrea Maramureșului”, la Craiova

Petruța Gromucz - nov. 11, 2021
Vineri, 12 noiembrie 2021, ora 11:00, Consiliul Județean Maramureș prin Muzeul Județean de ...
expoziție Maramureș tradiție muzeu

Au fost semnate noi contracte de finanțare pentru achiziția de echipamente medicale și de protecție destinate elevilor și personalului medical

Petruța Gromucz - nov. 10, 2021
Autoritatea de Management pentru POIM 2014-2020 a asigurat semnarea a 3 noi contracte de ...
contracte de finanțare finanțare management echipamente de protecție

O nouă rundă pentru Rabla pentru Electrocasnice și lansarea a 3 noi programe: instalarea de panouri fotovoltaice și staţii de încărcare pentru maşinile electrice și un program dedicat construcției pistelor de biciclete

Petruța Gromucz - nov. 8, 2021
Ministrul mediului, apelor și pădurilor, Barna Tánczos, a anunțat la la sfârșitul săptămânii ...
Rabla electrocasnice sesiune nouă fonduri

Un nou liberal demisionează din grupul parlamentar al PNL acuzând „distrugerea PNL de către cei care au confiscat partidul”

Daiana Toma-Cioran - oct. 29, 2021
După ce fostul președinte PNL, Ludovic Orban, și-a anunțat demisia din grupul parlamentar PNL și ...
politică Partidul Național Liberal PNL demisii

S-a redeschis Centrul de vaccinare de la Caspev Baia Mare. Unde se mai pot vaccina băimărenii?

Daiana Toma-Cioran - oct. 29, 2021
Centrul de vaccinare de la Caspev (strada Săsarului numărul 3) s-a redeschis, aici, băimărenii ...
Baia Mare Maramureș Cătălin Cherecheș Centre de vaccinare

PNRR, aprobat de Consiliul UE! România urmează să primească o prefinanțare de 3,8 miliarde de euro

Petruța Gromucz - oct. 29, 2021
Miniștrii economiei și finanțelor au anunțat ieri, 28 octombrie 2021, aprobarea evaluării ...
PNRR Consiliul UE prefinanțare plan național