joi, 29 iulie
Consiliul Local Baia Mare: Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 100 milioane lei a trecut
De Daiana Toma-Cioran - miercuri, 21 iulie în categoria Actualități
138

Distribuie pe rețelele de socializare

Astăzi, 21 iulie 2021, de la ora 10:00, a avut loc o nouă Ședință Ordinară a Consiliului Local Baia Mare. Prezenți la ședință au fost 20 de consilieri locali din numărul total de 23. 

Ședința Consiliului Local Baia Mare a început cu declarațiile primarului Cătălin Cherecheș, care a ținut să menționeze câteva aspecte legate de creditul care urmează a fi contractat, în valoare de 100 de milioane de lei. 

Acest credit a fost contractat acum câțiva ani (...) Am reașezat ordinea și prioritățile pe care trebuie să le finanțăm cu acest credit. Mi-am asumat ca primul lucru pe care o să-l finanțăm cel mai intens o să fie ștrandul municipal. În discuțiile pe care le-am avut cu Consiliul Județean Maramureș și cu președintele CJ, Ionel Bogdan, am stabilit următorul lucru: Municipiul Baia Mare împreună cu Consiliul Județean, împreună cu orașul Baia Sprie și cu comuna Dumbrăvița, pe un teren aparținând comunei Dumbrăvița vom dezvolta o bază de agrement de mari dimensiuni formând și instituind o societate comercială pentru a putea beneficia de fondurile externe nerambursabile pentru acest domeniu, dar o societate comercială care are acționariat public trebuie să plătească 50% cofinanțare. Asta înseamnă 15-20-25 de milioane de euro cofinanțare pe care ne-o asumăm, noi, Primăria Municipiului Baia Mare, Consiliul Județean, primăria Baia Sprie, primăria Dumbrăvița. Acesta este un proiect amplu, care se poate întâmpla peste 5 ani. Tot din acest pachet de finanțare este și zona de depozitare a deșeurilor vegetale, respectiv voluminoase. La sfârșitul acestei săptămâni se vor inaugura și cele 200 de puncte de colectare îngropate””, a declarat edilul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș.

Ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind schimbarea preşedintelui de şedinţă pentru ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare din data de 21.07.2021- retras de pe ordinea de zi

2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă- 20 de voturi pentru, proiectul a trecut.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi indicatorii tehnico-economici în faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii: „Centru de gestionare a deşeurilor inerte şi vegetale” în municipiul Baia Mare - 20 de voturi pentru, proiectul a trecut.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea în asociere cu Consiliul Judetean Maramureș a obiectivului de investiții „Pasaj Clubul Văcarilor (Baia Mare -Recea)”- 20 de voturi pentru, proiectul a trecut.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea în asociere cu Consiliul Județean Maramureș a obiectivului de investiții „Pasaj Italsofa (Baia Mare –Groși)”- 20 de voturi pentru, proiectul a trecut.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării operațiunilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a terenurilor neconstruite și a imobilelor ce au avut destinaţie industriala, situate în intravilanul Municipiului Baia Mare, fosta Platformă Industrială 3 Cuprom precum şi zona delimitată de strada Electrolizei, strada Oborului și strada Forestierilor, str.Eliberarii, str. Vasile Lucaciu după pasajul CFR-  15 voturi pentru și 5 abțineri, proiectul a trecut.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării operațiunilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a terenului, situat în Municipiul Baia Mare, strada Minerilor, nr. 13- retras de pe ordinea de zi.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2021- 13 voturi pentru, proiectul a trecut.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut intern in valoare de 100 milioane lei pentru realizarea unor investiții publice de interes local- 15 voturi pentru, 4 voturi împotrivă, proiectul a trecut.

Bogdan Hodorogea, consilier local: „Acest credit va fi plătit de către locuitorii Baii Mari, și nu numai de ei, ci și de copiii acestora, probabil și nepoții acestora”.

Doru Dăncuș, consilier local: „Municpiul Baia Mare nu trebuie neapărat să facă investiții care să aducă profit, noi trebuie să facem în așa fel încât băimărenii să aibă o viață mai bunp. Să crească calitatea vieții, să avem investiții în educație, în domenii de interes pentru băimăreni”. 

Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare: „Sunt trei obiective mari, iar două aduc mari profituri. Platformele îngropate de colectare a deșeurilor prin care vom scoate Societatea Drusal din Baia Mare ca și operator, pentru că nu va mai avea de unde să-și ia gunoiul și vom genera prin SPAU un serviciu un serviciu de gestiune a salubrizării menajere. Al doilea lucru este platforma de depozitare a deșeurilor inerte și vegetale, care este un generator de venituri. Completarea acestei platforme este o stație de sortare care reduce la 20%  cantitatea de deșeuri pe care Baia Mare vrea să le depună la Fărcașa. Și în al treilea rând, mai avem ștrandul, unde trebuie plătit”. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru introducere teren în intravilanul municipiului baia mare, parcelare, realizare ansamblu de locuințe si dotări-servicii aferente, amenajari incinte, imprejmuiri, racorduri si branșamente utilități generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Valea Borcutului nr. F.N. identificat prin C.F. 102097 Baia Mare, nr. cad. 102097 iniţiator: Bulzan Dumitru Gheorghe-  17 voturi pentru și 3 abțineri, proiectul a trecut.

11 .Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii unui Studiu de Oportunitate în vederea vânzării prin licitatie publică, a terenurilor identificate prin CF 127510 Baia Mare, nr. cadastral 127510, CF 127512 Baia Mare, nr. cadastral 127512, CF 60588 Baia Mare, nr. cadastral 60588, în suprafață totală de 389354 mp, având categoria de folosință pășune, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situate în extravilan- retras de pe ordinea de zi.

12. Proiect de hotărâre privind însușirea propunerilor de concesionare depuse de către SC Edilmarc –Stradeb SRL respectiv SC Agramix LT SRL și aprobarea întocmirii unui Studiu de Oportunitate în vederea concesionării prin licitație publică, a terenurilor identificate prin CF 126596 Baia Mare, nr. cadastral 126596, CF 126597 Baia Mare, nr. cadastral 126597, CF 126594 Baia Mare, nr. cadastral 126594, în suprafață totală de 9331 mp, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situate în extravilan- 20 de voturi pentru, proiectul a trecut.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Asociatia Rotaract Baia Mare, Municipiul Baia Mare, Direcţia de Asistenţă Socială şi Serviciul Public Ambient Urban, în vedere realizării unui loc de joacă incluziv pentru copiii cu dizabilităţi-  20 de voturi pentru, proiectul a trecut.

14. Proiect de hotărâre privindmmandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să angajeze apărător, care să asigure consultanță juridică/asistență de specialitate și care să reprezinte interesele Municipiului Baia Mare/ale Primarului Municipiului Baia Mare/ale Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în toate fazele procesuale, în litigiile ce derivă din raporturile juridice deduse judecăţii formulate de către SC DRUSAL S.A., împotriva autorităţii publice locale, în dosar nr. 1241/100/2021- 17  voturi pentru, 1 împotrivă și 2 abțineri, proiectul a trecut.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local pe anul 2021 a cultelor religioase recunoscute conform legii din municipiul Baia Mare, în baza Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Baia Mare-  17 voturi pentru și 2 abțineri, proiectul a trecut.

16. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 27 mp, situat în Baia Mare, str. Aviatorilor nr. 3A ocupat de extindere la cabinetul de avocatură, proprietatea numitei Petran Manuela-Adela- 19  voturi pentru, proiectul a trecut.

17 .Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 11 mp, situat în Baia Mare, Aleea Nouă nr. 2A, în vederea concesionării- 19  voturi pentru, proiectul a trecut.

18. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 12 mp, aferent extindere apartament, situat în Baia Mare, str. Păltinișului, nr. 64/3, aflat în proprietatea domnului Șimon Vasile Muntean- 19 voturi pentru, proiectul a trecut.

19. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezmembrare, identificare cadastrală și actualizare date a imobilului construcție administrativ-socială și teren în suprafaţă de 165 mp, situat în Baia Mare, str. Andrei Mureșanu, nr. 18- 18  voturi pentru și o abținere, proiectul a trecut. 

20. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 876 mp, situat în Baia Mare, Str. Valea Borcutului- 19 voturi pentru, proiectul a trecut.

21. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale de alipire şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 22 mp, în vederea concesionării pentru extindere cabinet stomatologic, situat în Baia Mare, str. Gheorghe Bilașcu nr. 5/2- 16 voturi pentru și 3 abțineri, proiectul a trecut.

22. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 64mp, teren ocupat de închidere terasă și recompartimentare interioară, situat în Baia Mare Aleea Dobrogei, nr. 26- 4 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 14 abțineri, proiectul nu a trecut.

23. Proiect de hotărâre privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață totală de 575 mp, aferent unui tronson al străzii Frumușeaua, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare- 19 voturi pentru, proiectul a trecut.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere prin act aditional la contractul de închiriere încheiat cu Partidul Național Liberal -Filiala Maramureș pentru spațiul situat pe B-dul București nr. 4, Baia Mare- 18 voturi pentru, proiectul a trecut.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere prin act adițional la contractul de închiriere încheiat cu Partidul Social Democrat, Organizația Județeană Maramureș-pentru spațiul situat pe B-dul București, nr. 5, Baia Mare- 19 voturi pentru, proiectul a trecut. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere prin act adițional la contractul de închiriere încheiat cu Partidul Mișcarea Populară –Organizația Județeană Maramureş, pentru spațiul din Piața Libertății, nr. 15 -clădirea M 3, Baia Mare- 18 voturi pentru, proiectul a trecut.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere prin act aditional la contractul de închiriere încheiat cu Uniunea Salvati Romania-Filiala Judeteana Maramures pentru spațiul situat in Piata Libertatii, nr. 15, clădirea M3, Baia Mare- 18 voturi pentru, proiectul a trecut.

Distribuie pe rețelele de socializare

Alte știri

Raed Arafat: „Nu cred că vorbim despre discriminare dacă se limitează accesul celor nevaccinați în anumite locații”

Daiana Toma-Cioran - iul. 29, 2021
Raed Arafat, Șeful DSU,  a spus că limitarea accesului în anumite locaţii al persoanelor ...
Șeful DSU Secretar de Stat Raed Arafat România

Primăria Baia Mare construiește un loc de joacă dedicat copiilor cu dizabilități

Daiana Toma-Cioran - iul. 29, 2021
Primăria Municipiului Baia Mare construiește un loc de joacă incluziv, dedicat copiilor cu ...
primăria municipiului Baia Mare Maraureș

FOSR 2021 - Cel mai mare eveniment studențesc din România se întoarce în Baia Mare

Daiana Toma-Cioran - iul. 29, 2021
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) ...
FOSR 2021 România Baia Mare

Campania de vaccinare este noul motiv de ceartă între Ludovic Orban și Florin Cîțu

Daiana Toma-Cioran - iul. 28, 2021
Ludovic Orban, săgeți către Florin Cîțu pentru țintele ratate ale campaniei de ...
Președintele Camerei Deputaților Ludovic Orban Prim-ministru premier

Primăria municipiului Baia Mare dă în folosință 100 de apartamente moderne pentru tineri

Daiana Toma-Cioran - iul. 28, 2021
Autoritatea Publică Locală a Municipiului Baia Mare continuă seria investițiilor destinate ...
administrație publică Baia Mare primar Cătălin Cherecheș

Premierul Florin Cîţu: „Suntem pregătiţi nu numai de valul 4, suntem pregătiţi să depăşim pandemia”

Daiana Toma-Cioran - iul. 27, 2021
Prim-ministrul României, domnul Florin Cîţu, a declarat că autorităţile nu doar că sunt ...
pandemie coronavirus Covid-19 Sars-CoV-2

Comitetul Național pentru Situații de Urgență anunță noi măsuri de relaxare de la 1 august. Noi condiții pentru evenimentele private

Daiana Toma-Cioran - iul. 27, 2021
Hotărârea nr. 50 din 26.07.2021 privind propunerea adoptării unor măsuri de ...
evenimente private Comitetul Național pentru Situații de Urgență CNSU

Casa Regală a României - Ambasador al Culturii Tradiționale Românești

Daiana Toma-Cioran - iul. 27, 2021
Consiliul Județean Maramureș prin Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș vă ...
cultură Maramureș Casa Regală România

Parlamentul din Franța a validat pașaportul sanitar

Daiana Toma-Cioran - iul. 26, 2021
Parlamentul francez a adoptat definitiv ieri seară, după multe controverse, paşaportul sanitar, ...
Parlament Franța pașaport sanitar 2021

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu: „Profesorii nevaccinați ar putea fi testați periodic, înainte să intre la ore”

Daiana Toma-Cioran - iul. 26, 2021
Profesorii care nu vor dori să se vaccineze ar putea fi testați periodic, înainte să intre în ...
Sorin Cîmpeanu Ministrul Educației noul an școlar 2021/2022

A fost promulgată o nouă lege: persoanele care se vaccinează vor beneficia de o zi liberă plătită

Petruța Gromucz - iul. 23, 2021
Săptămâna trecută a fost promulgată o lege care prevede că persoanele persoanele care se ...
zi liberă părinți copii studenți

Programul Orizont Europa: 11 proiecte noi cu o valoare totală de 120 milioane euro au fost selectate pentru sprijinirea cercetărilor referitoare la COVID-19

Petruța Gromucz - iul. 23, 2021
Comisia Europeană a transmis selectarea a 11 proiecte noi în cadrul programului Orizont Europa, ...
Orizont Europa cercetări urgente coronavirus pandemie

Congresul PNL, principala sursă de tensiuni în Coaliția de guvernare. Cristian Ghinea: „Vreau să se termine coșmarul asta, nu mai putem”

Daiana Toma-Cioran - iul. 23, 2021
Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a vorbitla Digi24 despre ...
politică Coaliție guvernare Congres PNL

Din 6 august în Italia devine obligatoriu permisul de sănătate

Daiana Toma-Cioran - iul. 23, 2021
Italia introduce din 6 august un permis de sănătate obligatoriu pentru acces în locuri cu spaţii ...
permis de sănătate certificat verde Italia pandemie

IPJ Maramureș: Nimeni nu scapă basma curată de eroul nostru canin Teba!

Daiana Toma-Cioran - iul. 23, 2021
Câinele este un prieten dedicat omului și stăpânului, dar dușmanul persoanelor care ...
Inspectoratul Județean de Poliție IPJ Maramureș Teba

Modelul contractului individual de muncă a fost modificat. Angajatorii vor avea noi obligații

Petruța Gromucz - iul. 22, 2021
Modelul contractului individual de muncă a suferit săptămâna trecută câteva modificări. Au fost ...
contract de muncă modificări România contract individual de muncă

Lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat a fost actualizată. 35 de țări, în zona roșie

Petruța Gromucz - iul. 22, 2021
Lista statelor cu risc epidemiologic a fost actualizată de Comitetul pentru Situații de ...
listă zone zona roșie zona galbenă

Incidența cazurilor de COVID-19 în rândul tinerilor a crescut în România în ultima săptămână

Petruța Gromucz - iul. 22, 2021
Potrivit secretarului de stat al Ministerului Sănătății, incidența de cazuri de COVID-19 a ...
pandemie valul 4 COVID-19 cazuri

Primarii vor primi bani pentru drumuri, gaze, apă și canalizare prin Programul de Investiţii în Infrastructura Locală

Daiana Toma-Cioran - iul. 22, 2021
Cseke Attila, Ministrul Dezvoltării, spune că la nivelul ministerului sunt identificate trei ...
primării primari bani investiții

PSD acuză Guvernul: „Zero euro din PNRR în 2021”

Daiana Toma-Cioran - iul. 22, 2021
PSD spune, într-o postare pe pagina lor de Facebook, acuză Executivul că este vinovat de ...
PSD Guvern PNRR România